Yöneticiler ve Alım Satım İşlemleri – 3

Yöneticiler ve Alım Satım İşlemleri - 3

Bundan önceki iki yazımda yöneticilerin alım satım işlemlerini sırasıyla kamuya açıklama yükümlülükleri ve piyasa bozucu eylemler çerçevesinde açıklamaya çalıştım.

Serinin üçüncüsü ve aynı zamanda sonuncusu olan bu yazı ise, yöneticilerin net alım satım kazançlarının ihraççılara ödenmesi üzerine olacak.

Yöneticilerin, herhangi bir altı aylık dönem içerisinde ilgili sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirdikleri alım, satım, alım ve satım veya satım ve alım işlemlerinden kazanç elde etmeleri durumunda, elde ettikleri net kazançları ihraççılara ödemeleri gerekiyor.

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççıya Ödemeleri

Konuya muhatap yöneticiler kimlerdir?

İhraççıların yönetim kurulu üyeleri, komite üyeleri, her ne unvanda istihdam edilirse edilsin ortaklıkta idari sorumluluğu bulunan ya da ihraççıyı nüfuzu altında bulunduran kişiler, konuya muhatap kişilerdir.

İhraççıyı nüfuzu altında bulunduran kişiler kimlerdir?

ihraççının finansal veya faaliyet politikalarını, kararlarını veya hedeflerini doğrudan veya dolaylı olarak belirleme veya kontrol etme gücüne sahip kişilerin, ihraççıyı nüfuzu altında bulundurma gücünün olduğu kabul edilmektedir.

Hangi sermaye piyasası araçlarında gerçekleştirilen işlemler dikkate alınmalıdır?

Payları borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya MKK’da kaydi olarak izlenen paylar, payları temsil eden depo sertifikaları veya paylara dayalı varantlar, yatırım kuruluşu sertifikaları, opsiyon sözleşmeleri ve vadeli işlem sözleşmelerinde gerçekleştirilen işlemler, net kazançların ihraççıya ödenmesi konusunda dikkate alınmalıdır.

Buna göre, sadece borsa şirketleri mi ihraççı olarak kabul edilmektedir?

Sadece payları borsalar ile teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören veya işlem görmek üzere başvuruda bulunan tüzel kişiler ihraççı olarak kabul edilmektedir.

Elde edilen kazançların hesaplanmasında hangi yöntem uygulanır?

Elde edilen kazançların hesaplanması “son giren ilk çıkar” yöntemine göre yapılmalıdır.

Elde edilen net kazançlar kaç gün içerisinde ihraççılar ödenmelidir?

Elde edilen net kazançlar 30 gün içerisinde ihraççılara ödenmelidir. Bu süre içerisinde ihraççıya ödeme yükümlülüğü yerine getirilmezse, elde edilen menfaatin iki katı tutarında idari para cezası verileceği bilinmelidir.

Bu kurallar sadece gerçek kişiler için mi uygulanır?

Hayır, bu kurallar tüzel kişi veya tüzel kişileri temsilen atanan ihraççı yöneticileri için de uygulanır.

Yöneticilerin Net Alım Satım Kazançlarını İhraççıya Ödemeleri_2

Net alım kazançlarının ihraççıya ödenmesinde istisnalar var mıdır?

  • Bedelli sermaye artırımına katılmak amacıyla satılan paylardan elde edilen kazançlar
  • Veraset yoluyla iktisap edilen sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar
  • SPK düzenlemelerine göre uygulanan, çalışanlara pay edindirme programları ve ihraççı veya bağlı ortaklığın çalışanlarına yönelik pay tahsis edilmesi sonucunda elde edilen kazançlar
  • İktisap edilen sermaye piyasası araçlarının altı ay boyunca devir ve satışa konu edilmeksizin elde tutulmasından sağlanan temettü gelirleri ile tahvil kupon ödemeleri ve
  • Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce iktisap edilmiş sermaye piyasası araçlarından elde edilen kazançlar

istisna kapsamında değerlendirilir.

Konuyla ilgili olanların, bu yazıyla birlikte 17 Eylül ve 22 Eylül tarihli sırasıyla “Yöneticiler ve Alım Satım İşlemleri – 1” ve “Yöneticiler ve Alım Satım İşlemleri – 2”  konulu yazılarımı da okumalarını önemle tavsiye ediyorum. Uygulamada yönetici/idari sorumluluğu bulunan/içsel bilgilere erişimi olan kişilerin gerçekleştirdikleri alım satım işlemleri için kamuya aydınlatma, piyasa bozucu eylemler ve net kazançların ihraççıya ödenmesi düzenlemeleri maalesef ayrı ayrı dikkate alınıyor ve ki bu da yanlış yapılmasına neden oluyor.

Ozan Altan

Müdür Yardımcısı | Yatırımcı İlişkileri

isvarant banner

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments