Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Şirketler yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılarda sadece geride bırakılan dönemin değil, gelecek dönemlere yönelik beklenen faaliyet ve finansal performansları hakkında da değerlendirmelerini paylaşırlar. Şüphesiz şirketler tarafından yapılan bütün bilgilendirmelerde olduğu gibi, geleceğe yönelik tahmin, varsayım, öngörü, plan ve strateji paylaşımının da içsel bilgi niteliğinde olmaması; yani, ilgili finansal enstrümanın fiyatını ya da yatırımcının yatırım kararını etkiyebilecek seviyede ve henüz kamuya açıklanmamış bilgi olmaması gerekir.

Şirketlerin geleceğe yönelik değerlendirmelerini normal şartlarda kamuya açıklamak gibi bir yükümlülükleri bulunmuyor. Ancak, geleceğin fiyatlandığı günümüz koşullarında yatırımcılar tarafından geçmiş ya da cari dönem performansından ziyade gelecek dönemlere ilişkin beklenen performans sorgulandığı için, özellikle şirketlerin faaliyet ve finansal performansının yatırımcılara en doğru şekilde aktarılmasından sorumlu olan Yatırımcı İlişkileri ekipleri ile üst düzey yöneticilerinin gerçekleştirdikleri görüşmelerde yapacakları geleceğe yönelik değerlendirmelerin, içsel bilgi niteliğinde olup olmadığına dikkat etmeleri gerekir. Zira, paylaşılan bilginin yatırım kararına ya da hisse fiyatına etkisi olabilir, ki bu durumda bütün yatırımcılar için eşit koşullarda kamuya açıklanması gerekir.

Geleceğe yönelik değerlendirmelerin içsel bilgi niteliğinde olduğu ve olmadığı durumlar arasında çok hassas bir fark olduğu için basit bir örnekle konuyu netleştirmeye çalışayım. Örneğin, ekonomi yönetiminin önümüzdeki dönemde kredi büyümesinin -20 arasında olmasını öngördüğünü ve para politikasının da bu beklentiye paralel olarak şekilleneceğini açıklamasının ardından, bir banka yöneticisinin basın toplantısında yöneltilen bir soru üzerine kendilerinin de ekonomi yönetiminin beklentilerine paralel bir kredi büyüme oranını hedeflediklerini açıklaması, içsel bilgi niteliği taşıyan bir geleceğe yönelik değerlendirme olmaz ve özel durumlar tebliği kapsamına girmez. Fakat bu konuda ekonomi yönetimi ya da kamuoyunda kuvvetli kanaat oluşturan bir meslek örgütü tarafından henüz genel bir değerlendirme yapılmamışsa, bu konuda geleceğe yönelik değerlendirme paylaşımının daha hassas yapılması önem arz eder.

Eğer yapılan geleceğe yönelik değerlendirme ilgili finansal enstrümanın fiyatını ya da yatırımcının yatırım kararını etkiyebilecek nitelikte ise, mutlakayönetim kurulu kararına veya yönetim kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla;

  • Özel durum açıklamaları veya
  • Faaliyet raporları veya
  • KAP’ta açıklanmak şartıyla yatırımcı sunumları

ile kamuya açıklanması gerekmektedir.

Bu tür açıklamaların da yılda en fazla dört defa yapılabileceğini hatırlatmak isterim. Ancak, yapılan bu açıklamalarda önemli bir değişiklik ortaya çıktığında, herhangi bir sayı sınırlaması olmaksızın yine tebliğ çerçevesinde açıklama yapılmalıdır.

2014/12 faaliyet raporları bu ay sonundan itibaren yavaş yavaş kamuya açıklanmaya başlanacaktır ve şirketlere faaliyet raporlarında “Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler” şeklinde bir başlık açmalarını,  genel de olsa faaliyet gösterdikleri sektöre ve kendilerine ilişkin bazı değerlendirmeleri yatırımcılarla paylaşmalarını tavsiye ediyorum. Bu tür bir bilgi paylaşımı yapılırken, daha önce yapılan değerlendirmeler ile gerçekleşmeler arasında önemli bir farklılık olması durumunda ise, söz konusu farklılığın nedenlerin de açıklanması gerektiği de unutulmamalıdır.

Ozan Altan

Müdür Yardımcısı | Yatırımcı İlişkileri

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments