Etik Şirketler Büyümez mi?

Etik değerlere uygun davranan şirketlerin, bu tür sorumluluk refleksleriyle hareket ettiği sürece, büyümeyi ihmal edeceği ve karlılığını artıramayacağı gibi yanlış, ama maalesef bir o kadar yaygın bir algı var. Bu yanlış algının, şirketlerin potansiyellerinin altında büyümelerine neden olduğu gibi, tam aksine, küçülmelerine yol açtığı da  artık görülmelidir.

Şirketler, faaliyetlerinin saygınlık kazanması, toplumsal ve ekonomik faydanın artması ve daha fazla katma değer yaratıp büyümelerini sürdürülebilir kılmak için; rakipleriyle, müşterileriyle, tedarikçileriyle ve ortaklarıyla ilişkilerinde adil ve dürüst davranmalı, haksız rekabete neden olacak her türlü uygulamadan kaçınmalı, yasal ve idari düzenlemelere tam uyum sağlamanın yanı sıra, uluslararası kabul görmüş evrensel değerleri benimsemelidir.

Başlı başına bir değerler manzumesi olan ve aynı zamanda kurumsal yönetim anlayışının da önemli bir unsuru olan etik uygulamalar, piyasanın aksak rekabetten uzaklaşıp tam rekabet koşullarına yaklaşması, şeffaflığın benimsenmesi ve kaynakların etkin kullanımı anlamına gelir ki bunlar da, şirketler için optimum seviyede faaliyet gösterip, maksimum seviyede kar etmek için gerekli yol haritası demektir.

Her şirket, evrensel değerlerin yanı sıra, faaliyet gösterdiği sektöre göre kendi etik değerlerini oluşturmalı ve bunlara faaliyetlerinin her aşamasında sıkı sıkıya bağı kalmalıdır. Zaman içinde etik değerlere uygun hareket eden şirketler, büyümelerini sürdürülebilir kıldıklarını göreceklerdir.

Etik değerlere uyumun, finansal kriz dönemlerinde de şirketlerin sağlıklı bir yapıyla yola devam etmelerini sağlayan en önemli akıl hocasıdır. İş Yatırım ise; dürüst ve adil davranma, mesleki özen ve titizlik, saydamlık, kaynakların etkin kullanımı, rekabet ve toplumsal yararın gözetilmesi, kara paranın aklanması ile mücadele, çalışan-müşteri ilişkileri, çıkar çatışmaları, sır saklama, mesleki sorumluluk, haksız rekabetin önlenmesi, doğru ve dürüst tanıtım ve meslek kurallarına uyum gibi başlıklar altında oluşturduğu etik kurallarını kamuya açıklamış ve her zaman bu değerlerinin arkasında olduğunu beyan etmiştir.

Etik Değerler Merkezi (EDMER) tarafından, etik değerlere önem veren şirketlerin ve yöneticilerin gençler tarafından rol modeli olarak görülmesini sağlamak ve etik bilincini yaygınlaştırmak amacıyla 4 Nisan 2013 tarihinde ilk defa gerçekleştirilen  ETİKA 2012 Türkiye Etik Ödülleri töreninde, İş Yatırım’ın ödüle layık görülen şirketler arasında yer alması da, bu konuda gösterdiğimiz hassasiyetin önemli bir göstergesi olurken, bu konudaki sorumluluğumuzu daha da arttırmıştır.

Ozan Altan

Müdür Yardımcısı | Yatırımcı İlişkileri

Subscribe
Bildir
guest

0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments