Türkiye'de Yatırımcı-Şirket-Genel Kurul Denklemi

Sermaye piyasalarının önemli kırılımlarını oluşturan yatırımcı, şirket ve genel kurulun, hangi ortak menfaatlerde bir araya geldiği konusunda farklı yorumlar yapılabiliyor.

İlk olarak, şirketler açısından bu kavramların nasıl bir denklemde yer aldığına bakalım. Şemada da  göstermeye çalıştığım gibi, şirketler faaliyet performansı sergiler, bunu finansal performansa yansıtmaya çalışır ve bu toplamı (faaliyet finansal performans) da yatırımcılara aktif bir şekilde aktararak, şirket hakkında yatırım yapılmaya özendirici bir algı yaratmaya çalışır. Ancak şirket ile yatırımcılar arasında son derece önemli bir alan daha vardır; ortaklık haklarının kullanımının iyileştirilmesi.

Ortaklık hakları temelde ekonomik haklar ve yönetsel haklar olarak iki zeminde değerlendirilir. Temettü alma hakkı, rüçhan hakkı ve değer artış kazançları ekonomik hakların  temelini oluştururken; genel kurula katılma, oy kullanma, görüş bildirme ve bilgi alma gibi haklar da, yönetsel hakların temelini oluşturur.

Türkiye’de yatırımcılar bu haklardan hangisiyle daha ilgili?

Pay Piyasası’nda ortalama işlem hacminin �’si yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilirken, işlem gören payların sadece 4’ü yerli yatırımcı sahipliğindedir. Buna göre, yerli yatırımcının hisse senedini çoğu zaman uzun vadeli bir yatırım aracı olarak görmediği sonucuna varabiliriz.

Bu konuyla ilgili çıkarılan bir diğer  sonuç  ise; Türkiye’de hissedar değil, yatırımcı olduğu gerçeğidir.  Zira, satın aldığı payları kısa bir süre sonra satan yatırımcı, genel kurula katılıp oy kullanmak gibi yönetsel haklarla ilgilenmediğini açık olarak  göstermektedir. Halbuki, hissedarlığın en önemli göstergesi şirketle ilgili karar alım sürecine katılımdır. Bu nedenle, Türkiye’de bazı büyük ve köklü şirket örnekleri dışında, yapılan genel casino kurullara ilginin azlığı herkesin malumudur.

Yeni kanun ve düzenlemelerin  yürürlüğe girmesiyle şirketler, fiziki genel kurulla eş anlı olarak elektronik genel kurul da yapmak zorundalar. Böylece yatırımcılar, belirli koşulları yerine getirmek şartıyla, fiziki genel kurula katılır gibi internet ortamında genel kurula katılıp, oy kullanıp, görüş bildirip, soru sorabilecekler.

Elektronik genel kurullara yerli yatırımcılar tarafından katılımın artırılabilmesi için Türkiye’de hissedarlık bilincinin, sermaye piyasalarının kendi doğal akışı içinde yerleşmesini beklemek, kısa vade için iyimser bir beklenti olacaktır. Bu nedenle şirketler, elektronik genel kurula katılım hakkında yatırımcılara mümkün olan her kanaldan bilgilendirme yaparak, yerli yatırımcının genel kurula katılmasının teşvik edilmesi konusunda gerekli irade ve hassasiyeti göstermelidir.

Yabancı yatırımcıların genel kurullara bakışı nasıl?

Borsada işlem gören payların f’sına sahip olan yabancı yatırımcılar ise; görüldüğü kadarıyla genel kurullara genelde Türkiye’de saklama kuruluşlarının temsilcileri aracılığıyla katılıp,  hemen her şirkette aynı gündem maddeleri için aynı yönde oy kullanmaktadırlar. Dolayısıyla yabancı yatırımcıların da bu çerçevede, genel kurullara ilgi gösterdiğini söylemek zor.  Ancak, elektronik genel kurul sisteminde İngilizce bilgilendirme raporlarının da bulunabileceği gibi konularda detaylı olarak  bilgilendirilmeleri halinde, onların da elektronik genel kurul sistemi marifetiyle, uzun vadeli yatırımcı kimliklerini pekiştirebileceklerini düşünüyorum.

Sonuç olarak, ortaklık haklarının kullanımında önemli bir adımı daha atmış olan Türkiye’de, bu uygulamaları en iyi şekilde gerçekleştirmeye çalışan şirketlerin, uluslararası sermayeden daha fazla pay alıp, değerlerini artırmaları bana göre kaçınılmazdır.

Ozan Altan

Müdür Yardımcısı | Yatırımcı İlişkileri

Ozan Altan hakkında

Özel Yükseliş Koleji’ndeki orta öğrenimini takiben, lisans ve yüksek lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat ana bilim dalında tamamladı. 2002 yılında İş Bankası’na katılan Ozan Altan, 2004 yılında İş Yatırım’da göreve başladı. Borsa ve Acente Hizmetleri Müdürlüğü’nden sonra Mevzuat ve Uygunluk Müdürlüğü’nün kuruluş çalışmalarında yer aldı. Şirketin halka arzıyla birlikte 2007 yılında Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü’nü kuran ve halen birim yöneticiliği görevini sürdüren Ozan Altan, aynı zamanda şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi üyesidir.
Bu yazı Yatırımcı İlişkileri kategorisine gönderilmiş ve , , , , , , , , , , ile etiketlenmiş. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir